Nødnett i ambulante team.

Den ambulante akuttenheten (AAE) ved DPS Elverum-Hamar, har vært tilknyttet og oppkoblet på Nødnett i snaue 2 år

Liv Jerven som leder AAE forteller at hensikten med å benytte Nødnettet (NN) er flerdelt:

Vi er tilgjengelige for AMK, ambulanse og politi, når de står ikrevende saker, med personer, som åpenbart strever med psykiske vansker, og de trenger råd fra spesialisthelsetjenesten for å kunne ta de beste beslutningerder og da.

AAE har rask og ukomplisert tilgang på alle tjenester som er en del av Nødnettet, og kan be om tjenester, uten å måtte ringe på vanlig måte.

Nødnett-terminalene er utstyrt med nødknapp som gir stor trygghetfor enhetens medarbeidere, siden de i all hovedsak arbeider hjemme hos pasienter. Ved en eventuell farlig situasjon, er politi og ambulanse bare et tastetrykk unna, og de vil, etter at nødknappen er trykket inn, overhøre de samtalene som da foregår, og kan forberede seg med tanke på å yte så relevant og god bistand som mulig.

Internt i AAE brukes nødnettet til kommunikasjon vedrørendepasienter, da dette er på trygge og ikke flyttbare linjer. Ved at terminalene alltid er med på hjemmebesøk og/eller møter, er det en innebygd sikkerhet i og med man alltid vet at man vil få tak i en kollega dersom det skulle bli behov for å drøfte vanskelige saker.

For at dette skal fungere må det være et vanntett system som synliggjør hvilke radioer som til enhver tid er hvor. For dette formål benyttes en tavle, med noen pasientopplysninger og daglige avtaler.

Erfaringene er gode, og Liv Jerven anbefaler andre om å bruke NN i lignende deler av helsetjenesten.

Loading