Høringsbrev på revidering av modul 6

Her  kan du lese høringsbrevet for revideringen av Modul 6

 

KoKom er i samarbeid med Luftambulansetjenesten HF i ferd med å revidere Modul 6: «Koordinering og flight-following av ambulansehelikopter».

Modul 6 har til hensikt å bidra til nasjonal ensartet kompetanse, samt en ensartet, sikker og effektiv utøvelse av koordinering og flight-following av luftambulansehelikoptre.

Den nye reviderte modulen vil sette krav til opplæring og oppfølging, både for AMK-operatører og AMK-LA koordinatorer. Operatører på lokal AMK mottar henvendelse, iverksetter varsling til AMK-LA og skal ha kjennskap til ansvar, oppgaver og prosedyrer for bruk av luftambulansehelikopter. Vedkommende har derfor behov for kunnskap om ansvar og oppgaver for AMK-LA.

AMK-LA koordinatorene skal ha en mer spesifikk tilleggsopplæring innen flyoperative, medisinske og redningstekniske emner.

Den reviderte utgaven vil ferdigstilles i løpet av høsten 2018.

 

Loading