Vellykket konferanse for AMK og LVS!

Den nasjonale konferanse som KoKom arrangerte sammen med Helsedirektoratet og Nklm på Værnes den 20. og 21. november ble svært vellykket. Mer enn 170 deltakere ble med på to interessante dager.Presentasjonene finner du her. Konferansen er nå evaluert bl.a. på bakgrunn av deltakernes oppfatning, se resutatet her. Det er åpenbart behov for en slik møteplass for de som har ansvaret for den medisinske nød meldetjeneste og vi kommer antakelig til å invitere til en ny konferanse neste år omtrent på samme tid. Følg med på hjemmesiden vår!

Loading