Håndbok for redningstjenesten

Håndbok for redningstjenesten nivå 1 «strategisk nivå/ system beskrivende» er endelig her.

Det er utarbeidet en overordnet håndbok for redningstjenesten  – håndboken inneholder en overordnet beskrivelse av prinsipper, regler, roller og ansvar

for de ulike etatene og organisasjonene som er sentrale aktører i redningstjenesten. Redningshåndboka er nå tilgjengelig på HRS hjemmesider.

Boken nivå 1 finner du her

Nivå 2, nasjonal veileder for planverk og samvirke i reningstjenesten – «operasjonelt/ faglig nivå- faglig normerende»

Nivå 3,  veiledere for taktisk nivå (savnet person, snøskred mv) kommer høsten 2018.

Loading