Anbefalt lesing

Forsidebilde på avhandlingen.Foto.

 

Når det haster – prestasjoner i akuttmedisinske kommunikasjonssentraler

Janne Kristin Kjøllesdal (Helsedirektoratet), har levert sin Master oppgave ved BI. 

J.Kjøllesdal beskriver operatørenes hverdag som «en utsatt posisjon med press på seg til å ta raske avgjørelser i tidskritiske hendelser.

Ved siden av god helsefaglig innsikt hos operatørene, settes det krav til empati, tålmodighet og gode kommunikasjonsevner.»

Kjøllesdal stilte et forskningsspørsmål: Hvordan klarer operatørene å prestere under tidspress og med press fra flere aktører?

Hennes undersøkelse fokuserer på hva operatørene selv mener kjennetegner håndtering av hendelser og i hvilke situasjoner operatørene opplever at de var på sitt beste.

Klikk på bilde for å lese hele oppgaven.

Loading