KoKom håndbok 5. utgave

Forside på Kokom sin håndbok.Foto.Håndbok, kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner er nå kommet i 5. utgave. Denne utgaven er en betydelig revisjon av siste versjon fra 2009.

Vi håper og tror at den vil bidra til nyttig kunnskap og forståelse av organiseringen og oppbyggingen av medisinsk nødmeldetjeneste. Boka er ikke ment som en komplett lærebok, men snarere en kilde til inspirasjon til videre lesing via de mange henvisninger under de ulike tema.

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) skal bidra til å utvikle og sikre høy kompetanse og likeverdig kvalitet i nødmeldetjenesten i hele landet, uavhengig av geografi og rolle i helsetjenestene. En av KoKoms hovedoppgaver er å bidra til at oppdatert kunnskap til enhver tid er tilgjengelig, og håndboka vil derfor bli fortløpende oppdatert i den elektroniske versjonen som ligger på vår hjemmeside www.kokom.no.

Vi har nå et lite restparti med Håndboka, 

Ved kjøp av 10 bøker er prisen kr. 1000,-

Ellers koster boken nå kr. 150,- pr. bok. klikk her for å bestille.

For å laste ned boka i .pdf format, benytt lenken under.

KoKom håndbok 5. utgave

Loading