Nasjonal veileder for Nødnett i helsetjenesten versjon 2.0.

Helsedirektoratet har sendt ut ny versjon av Nasjonal veileder for nødnett i helsetjenesten.

Veilederen skal være et verktøy for økt samhandling mellom de akuttmedisinske tjenestene ved at de skal kunne kommunisere internt og på tvers av etablerte kommune-, region- og helseforetaksgrenser i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett – Nødnett.

Veilederen skal legge grunnlag for bruk av Nødnett for varsling og håndtering av henvendelser om behov for akuttmedisinsk hjelp, kommunikasjon innen helse- og omsorgstjenesten, og kommunikasjon med andre nødetater og beredskapsaktører.

Veilederen er helsetjenestens nivå 2 prosedyre og bygger på «Felles sambandsreglement for Nødnett» (Nivå 1 prosedyre) og skal danne grunnlag for utvikling av lokale prosedyrer(Nivå 3).

Klikk på linken her for å komme til siden og veilederen:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-veileder-for-nodnett-i-helsetjenesten

Loading