Webinar om håndtering av nødsamtaler i Finland og Sverige

Mange av oss har jobbet for eller besøkt kontrollrom der hver operatør bruker tre, fire eller fem dataskjermer. Den teknologiske utviklingen og innsamling av stadig flere data i sentralene medfører nye utfordringer. Hvordan kan et menneske håndtere en stor mengde informasjon samtidig? Det er her moderne brukeropplevelser og UX / UI-designteknikker og automatiske anbefalinger kommer inn i bildet.

I dette webinaret får vi høre erfaringer fra representanter fra nødetater i Finland og Sverige, som prøver å gjøre håndtering av samtaler og utsendelse av ressurser enklere.

Webinaret avholdes 1. desember, kl.15:00 via linken:

https://eena.org/knowledge-hub/webinars/uxui-design-for-call-taking-and-dispatch/

Tekst: Vibeke Realfsen

Loading