Personlig egnethet er viktig i nødmeldetjenesten. Men hva inngår i begrepet «personlig egnet»?

«Det er noe med den personlige egnetheten» er en studie publisert i Tidsskrift for velferdsforskning i år som tar for seg personlig egnethet som begrep ved ansettelser. Når arbeidsgivere søker etter nye operatører i nødmeldetjenesten understrekes viktigheten av å finne personlig egnede kandidater. Men hva innebærer «personlig egnethet», og hva må operatørene inneha utover formelle kvalifikasjoner?

Da informantene i denne studien ble spurt om å konkretisere personlig egnethet som begrep, ble omkring 50 ord anvendt. Disse ble analysert og syv dimensjoner av personlig egnethet identifisert:

 

Egenskaper Eksempler på anvendte ord
1. Kommunikasjon Like mennesker; snakke med folk
2. Samarbeid Samhandling; samspill
3. Selvstendighet Tenke selv; ta ansvar; ta grep
4. Trygghet Ikke være redd; stole på seg selv; stå i situasjonen; naturlig autoritet
5. Relasjon Snakke; møte mennesker; omgås mennesker
6. Passe inn Komplettere arbeidsmiljøet
7. Evne til å lære Tilegne seg ny kunnskap

 

Det var den uformelle kompetansen som var avgjørende i vurderingen av en søker som ansettelsesbar, og her brukte informantene begrepet «personlig egnethet». Deres innholdsbestemmelse av begrepet indikerer at de knytter personlig egnethet til fire kategorier: kommunikasjon; selvstendighet; samarbeid; utviklingspotensial.

Studien konkluderer med at «Det er behov for mer refleksjon om hva «personlig egnethet» er, hvordan den utvikles, samt hvilke personlige egenskaper som skal regnes som legitime, og av hvem.»

 

Her kan du lese om studien: Det er noe med den personlige egnetheten

Tekst: Vibeke Sivertsen

Loading