Dashboard som måler svartider på AMK og LVS

På webinaret for AMK og LVS som KoKom og NKLM holdt 19/11, hadde Sven Bruun et spennende innlegg om svartider på AMK og LVS. Han fortalte om et dashbord som gir oversikt over svartider både nasjonalt og for de enkelte sentraler.

Det er enkelt i bruk og fritt tilgjengelig, og vil kunne gi interesserte både motivasjon og inspirasjon til å følge med på svartider og til å evaluere eventuelle tiltak gjort for å bedre svartider ved sin sentral.

Dashbordet er under utvikling, fortalte Bruun, men det er tilgjengelig for sentralene på forespørsel.

Sven Bruun sitt innlegg fra webinaret 19. november.

Loading