Ny rapport: “Lost in transaction“

KoKom har sammen med en stor kommune og et helseforetak, Norsk pasientskadeerstatning og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP),

gått gjennom alle meldinger om uønskede hendelser relatert til medisinske nødmeldetjeneste over en periode.

Prosjektet har fått støtte fra Forskningsrådet og har vurdert en del faktorer som kan være medvirkende når uønskede hendelser oppstår.

På bakgrunn av analyse av disse hendelsene foreslås noen måter å kunne redusere sjansene for svikt i samhandling mellom de ulike forvaltningsnivåene i fremtiden,

og dermed gjøre denne delen av den norske akuttmedisinske beredskap enda bedre og mer robust.

Her kan du lese rapporten Lost in transaction

Loading