Vakttårnprosjektet NKLM – samlerapport fra 2022

Som dere kjenner til har Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) samlet et utvalg representative legevakter – valgt etter definerte kriterium –
som leverer kontinuerlige driftsdata, som er grunnlag for statistikk og nasjonal overvåkning av aktiviteten i legevakter og legevaktsentraler i Norge.

Denne samlerapporten basert på data fra 2022 kan leses her Vakttårnsrapporten 2022.  
Den viser at situasjonen ved legevaktene ble mer normalisert etter at covid-19 pandemien avtok etter første kvartal av 2022.»

Loading