Onsdag 14. juni klokken 12 skal Nødvarsel på mobil testes ut mot publikum i stor skala. Samtidig testes Sivilforsvarets tyfoner. DSB og Politiet ber befolkningen forberede seg på denne omfattende varslingsprøven.

Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler.

​​​​For oss i medisinsk nødmeldetjeneste er det viktig å tenke igjennom om dette vil påvirke noe av driften vår.
​​​​​​​Gjør gjerne pasienter og kolleger klar over varslingsprøven.

  • Alle mobiltelefoner vil motta et varsel, personlige mobiler, rolle-mobiler og pasient-mobiler
  • Alarmen er med høy lydstyrke, og varer i 10,5 sekunder
  • Det kommer lyd og melding på låst skjerm
  • Alarmen kommer selv om mobil er satt i lydløs modus
  • Avslått mobil vil ikke få varsel
  • Det er ikke mulig å reservere seg mot varselet

Dette er Nødvarsel

Nødvarsel ble lansert i januar i år og skal brukes til å varsle befolkningen på mobiletelefon om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv. Nødvarsel kan brukes både ved lokale, regionale og nasjonale hendelser.

Nødvarsel på mobil testes nå til hele befolkningen både for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Les mer om varslingsprøven på nødvarsel.no

Loading