Site icon KoKom

Onsdag 14. juni klokken 12 skal Nødvarsel på mobil testes ut mot publikum i stor skala. Samtidig testes Sivilforsvarets tyfoner. DSB og Politiet ber befolkningen forberede seg på denne omfattende varslingsprøven.

Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler.

​​​​For oss i medisinsk nødmeldetjeneste er det viktig å tenke igjennom om dette vil påvirke noe av driften vår.
​​​​​​​Gjør gjerne pasienter og kolleger klar over varslingsprøven.

Dette er Nødvarsel

Nødvarsel ble lansert i januar i år og skal brukes til å varsle befolkningen på mobiletelefon om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv. Nødvarsel kan brukes både ved lokale, regionale og nasjonale hendelser.

Nødvarsel på mobil testes nå til hele befolkningen både for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Les mer om varslingsprøven på nødvarsel.no

Exit mobile version