Revisjon av kompetanseplan for medisinsk nødmeldetjeneste

Ny plan for felles grunnopplæring

KoKoms kompetanseplan for medisinsk nødmeldetjeneste er revidert, og er i disse dager tilgjengelig på nettsiden her. Den første versjon så dagens lys i 2002. På oppdrag fra Helsedirektoratet ble kompetanseplanen revidert, og oppdatert versjon ble publisert i 2011.

Den siste versjonen av kompetanseplanen skiller seg fra de foregående, ved at vi starter med felles grunnopplæring for både AMK- og LVS-operatører.

 

Hør hva KoKoms leder sier, og få med deg kort uttale fra fagutvikler ved Trondheims legevakt.

Klikk på bilde under for å komme til kompetanseplanen.

Bild av forsiden til kompetanseplanen

 

Loading