Spennende om pårørendestøtte ved kriser

Personell som jobber med mennesker i krise, enten det er legevaktsansatte, ambulansepersonell eller AMK-operatører, kan fort havne i en situasjon der man må støtte pårørende til akutt syke/skadde eller avdøde personer. Mange vil da føle på maktesløshet, og behovet for å ha et verktøy for å møte pårørende i krise er nok tilstede hos mange. Dette har spesialist i psykiatri og fagrådgiver Anne Kristine Bergem ved Pårørendesenteret.no i samarbeid med kolleger og fagkonsulenter ved senteret gjort noe med. Undervisningsopplegget «Gjør din BIT» er laget for å hjelpe prehospitalt personell med å stå i slike situasjoner på en tryggere og bedre måte. Akronymet BIT står for Bekreftelse – Informasjon – Tåle, og er laget for å sette oss i stand til å møte pårørende slik som det er forventet av oss ifølge, blant annet, Helsedirektoratets Pårørendeveileder og veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer.

Gjør din BIT gir konkrete råd om hvordan vi kan ivareta pårørende, og i kortform handler det om følgende:

  • BEKREFTELSE: Pårørende som er til stede i en akuttsituasjon må oppleve at helsepersonell ser dem, anerkjenner at de er berørt av situasjonen og at de møtes med forståelse, samt at de anerkjennes for eventuell førstehjelpsinnsats de har gjort.
  • INFORMASJON: Vi kan ikke forutsette at pårørende umiddelbart eller intuitivt forstår hva som skjer i en krisesituasjon. Å gi tilpasset og tydelig informasjon, ofte uoppfordret og gjentatte ganger, er nødvendig. Pårørende som er i en krise heller ikke alltid ha klart for seg hva de lurer på.
  • TÅLE: Tåle betyr i denne sammenhengen å forstå at pårørendes reaksjoner er naturlige, enten de blir lei seg, fortvilte eller sinte. Det betyr også at vi som profesjonelle er i stand til å regulere egne følelser, slik at man kan bevare roen i situasjonen selv om det kan være både urettferdig, forstyrrende og overveldende.

Pårørendesenteret kan kontaktes via epost for mer informasjon: post@parorendesenteret.no

Loading