Ambulansebestillingssystemet ved AMK Oslo evaluert

Medisinstudent Åshild Østmann har i sin prosjektoppgave på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo gjennomført en evaluering av AMK Oslo sitt egenutviklede system for ambulansebestilling. Østmann hadde som mål å undersøke tilfredsheten med systemet blant operatører i AMK og på legevakter i opptaksområdet. Hun har gjennomført en kvantitativ analyse av spørreskjemaresultater hun har innhentet, og resultatene presenteres her: «Evaluering av AMK Oslos ambulansebestillingssystem – Hvordan opplever ansatte ved AMK og legevakt det nye systemet med hensyn til kommunikasjon, tidsbruk og treffsikkerhet?».

Loading