Innføring av Felles trippelvarslingsrutiner

Tekst:Kristine Dreyer

Trippelvarsling er en sentral del av nødmeldingstjenestens virke.

Det er utviklet en veileder, prosedyrer og 9 utspørrings- og handlingsverktøy som beskriver når, hvordan og på hvilken måte trippelvarsling mellom nødsentralene skal initieres og gjennomføres ved ulike hendelser. Frist for innføring av de felles prosedyrene ved samtlige nødmeldesentraler er 1. oktober 2019.

Les mer om innføring av felles trippelvarslingsrutiner.

Loading