Norsk indeks for medisinsk nødhjelp nå med engelsk støttetekst

 1. Kun det som brukes i samtalen med innringer er oversatt til engelsk.

Dvs.:

 • Kriterietekster
 • Tilleggsspørsmål
 • Råd til innringer
 • I innholdsfortegnelsen er engelske titler sidestilt med de norske

 

 1. Operatøren skal lett kunne bevege seg i denne versjonen, siden alt unntatt ovennevnte er gjenkjennelig på norsk.

 

 1. Noen andre tekster, som i utgangspunkt er en påminnelse til operatøren, er oversatt for å bistå utspørringen:
 • Alle sider ”Are there any children / adolescents present? Are they in need of immediate care and support?”
 • Oppslag 01 side 2 – hele nederste infoboks
 • Oppslag 09 side 2 – infoboks om blødning

        Disse er i blåkursiv siden de kan brukes i tale til innringer.

 

 

 1. Versjonen brukes for å kommunisere med ikke norsktalende innringere.

          Språket er enkelt av hensyn til de som ikke har engelsk som morsmål.
          I mange situasjoner er bruk av denne engelske versjonen en ”nødløsning”.

 • Kan brukes i påvente av tolk
 • Kan anvendes gjennom hele samtalen med engelsktalende innringere

 

 1. Bruk av s/he er gjennomgående i oversettelsen. Dette gir bedre flyt enn ”the patient”, men man må selvsagt ha etablert hvilket kjønn pas. er.

 

Her finner du Norsk indeks i engelsk versjon.

 

Loading