Ambulansebestillingssystemet i AMK Oslo

AMK Oslo har, som tidligere omtalt i nyhetssak her (https://kokom.no/amk-oslo-har-fatt-nytt-ambulanse-bestillings-system/), utarbeidet et ambulansebestillingssystem som brukes når lege på legevakt eller fastlegekontor ønsker ambulansetransport av en pasient til sykehus.  AMK Oslo deler gjerne på systemet til  interesserte AMK-sentraler etter dugnadsprinsippet.

Tekst:Emil Iversen

Systemet benytter NEWS/PEWS og qSOFA for å generere hastegrad på transporten,og det må derfor oppgis vitalia for å atbestillingen skal kunne gjennomføres. Det vil selvsagt være tilfeller der pasienten har normal NEWS/PEWS/qSOFA, men allikevel er i behov av raskest mulig transport (f.eks. postoperativ tonsilleblødning, trombolysevurdering, akutt PCI etc.). For noen slike akutte tilstander er det lagt inn en funksjon som gjør at rød respons settes umiddelbart, uavhengig av NEWS/PEWS/qSOFA. Det vil selvsagt ikke være gjennomførbart å legge inn slike unntak for alle tenkelige situasjoner, og det vil da være viktig at bestiller gir klar og tydelig informasjon om hvorfor pasienten ikke passer inn i den normale vurderingen.

 

 Siden forrige nyhetssak om temaet, har AMK Oslo demonstrert ambulansebestillingssystemet for Avdeling legevakt og akuttmedisin i Helsedirektoratet, som er positive til videre utvikling og utbredelse av systemet. I tillegg er det demonstrert for flere av AMK-sentralene i Norge, og det er interesse for å ta i bruk systemet flere steder. AMK Oslo er i gang med å utrede det praktiske rundt dette, og deler gjerne systemet med andre etter dugnadsprinsippet.

 

KoKom ser at dette systemet kan ha stor innvirkning på samhandling mellom AMK og legevakt, og vi har satt det på dagsordenen på den Nasjonale konferansen for AMK og LV-sentraler som KoKom arrangerer i november (https://kokom.no/nasjonal-konferanse-for-amk-og-lv-sentraler-2019/).

Loading