Vellykket samling i «Delprosjekt 113»

Alle landets 16 AMK-sentraler var representert på samlingen KoKom inviterte til på Gardermoen 9. april. Programmet  var en kombinasjon av korte foredrag og diskusjoner.

Hensikten med samlingen var å gi inspirasjon og utveksle erfaringer fra arbeidet med «Delprosjekt 113» i den nasjonale førstehjelpsdugnaden.

Her finner du etterhvert presentasjonene og annet nyttig stoff.

Deltagernes evaluering av samlingen! (oppdatert 13.05.19)


Bjørn Jamtli om samlingen på Gardermoen 

 

 

Loading