Helsedirektoratet og SAFER inviterer alle AMK sentralene til Fasilitatorkurs.

Fasilitatorkurset gir kunnskap og erfaring med simulering som metode.

Timeplanen inneholder pedagogikk, breif for simulering, CRM, debrief,  klinisk debrief , utvikling av læringsmål og scenariodesign. Og alt blir det mulighet å øve på sammen skulder til skulder med kollegaer i AMK sentraler fra hele landet.

Som en oppfølging av delprosjekt 113 i Sammen redder vi liv, inviterer derfor Helsedirektoratet og SAFER alle AMK-sentralene til å delta med to personer på Fasilitatorkurs for AMK-personell 17. – 19. juni 2019. Fasilitatorkurset (også kalt train-the-trainer-kurs, TTT-kurs) er grunnkurset for å bli fasilitator. Kurset følger kursplanen til EuSim som er det ledende kurset for fasilitatorer til medisinsk simulering i Europa, men blir tilpasset AMK-personell.

Mer info og påmelding:

https://www.safer.net/ttt-amk-personell/

 

Loading