Samlerapport Vakttårnprosjektet, NKLM

I Vakttårnprosjektet har Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) samlet et utvalg representative legevakter – valgt etter definerte kriterium – som leverer kontinuerlige driftsdata,

som er grunnlag for statistikk og nasjonal overvåkning av aktiviteten i legevakter og legevaktsentraler i Norge.

NKLM utarbeider årlig rapporter basert på data fra de enkelte legevaktene, og en fellesrapport basert på samlede data fra alle de syv.

 

Denne samlerapporten basert på data fra 2019.

 767 total views,  2 views today