Samlerapport Vakttårnprosjektet, NKLM

I Vakttårnprosjektet har Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) samlet et utvalg representative legevakter – valgt etter definerte kriterium – som leverer kontinuerlige driftsdata,

som er grunnlag for statistikk og nasjonal overvåkning av aktiviteten i legevakter og legevaktsentraler i Norge.

NKLM utarbeider årlig rapporter basert på data fra de enkelte legevaktene, og en fellesrapport basert på samlede data fra alle de syv.

 

Denne samlerapporten basert på data fra 2019.

Loading