Hvordan måle kvalitet på kommunikasjon, pasientsikkerhet og effektivitet ved telefontriage?

I en studie fra Danmark er eksisterende verktøy for evaluering av telefontriage videreutviklet til AQTT – Assessment of Quality in Telephone Triage. Dette er et kartleggingsverktøy bestående av 24 områder som måler kommunikativ kvalitet, helserelatert kvalitet og fire overordnede kvalitetsaspekter. Verktøyet består av en liste hvor man kartlegger introduksjon, identifisering/avdekking, triage, kommunikasjon og helhetsvurdering i samtalen, med tilhørende brukermanual. Verktøyet muliggjør kvalitetsvurdering av telefontriage utført av sykepleiere og leger, og kan brukes til å identifisere områder for kvalitetsforbedring.  

 

Les mer ved å åpne linken:

Quality of out-of-hours telephone triage by general practitioners and nurses: development and testing of the AQTT – an assessment tool measuring communication, patient safety and efficiency

Loading