Revisjon av Nasjonal veileder for masseskadetriage.

KoKom leverte høring Revisjon av Nasjonal veileder for masseskadetriage:

Helsedirektorat sendte ut forslag til revidert nasjonal veileder for masseskadetriage. Viktige momenter i revisjonen har vært bl.a. og gjøre systemet for masseskadetriage enklere, gi klarere føringer for når masseskadetriage bør brukes og hvorfor det ikke bør brukes ved andre anledninger. Videre å skille mellom primær- og sekundærtriage og å samordne sivile og militære retningslinjer.

Les høringsdokumentet.

Loading