Helseministeren ber om pilotering av video mellom AMK- og legevaktsentraler og innringer

I felles foretaksmøte med de 4 RHF-ene den 17. april 2020 viste helseminister Bent Høye til den nasjonale førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv. Som ledd i dette var det ønskelig med pilotering av videooverføring mellom AMK- og legevaktsentraler og de som ringer nødmeldetjenestene. De regionale helseforetakene ble bedt om å legge til rette for at HDO (Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF) kan pilotere løsningen med videooverføring mellom AMK- og legevaktsentraler og de som ringer nødmeldetjenestene, samt bidra til å gjennomføre en evaluering av pilotperioden som grunnlag for beslutning om evt. videreføring. KoKom m.fl. kommer til å delta i følgeforskning knyttet til prosjektet.

 Løsningen er vurdert å kunne være et viktig supplement i forbindelse med Covid-19. Den er midlertidig og det må gjøres en ny vurdering når regionene har kommet videre med innføring av ny AMK-løsning og resultater fra innovasjonsprosjektet i Vestre Viken HF foreligger.

 Les mer fra foretaksmøtet 17. april 

Loading