Raske og livsviktige beslutninger på sparsomt grunnlag

Innringere til medisinsk nødmeldetjeneste på telefonnummer 116117 (legevaktsentral) eller 113 (AMK),
har allerede gjort et valg om at de nå trenger medisinsk hjelp – men hvilke type hjelp er god for de som ringer nå, og samtidig best mulig for pasientene som ringer om litt?

Les kronikk fra Dagens medisin.

Loading