Internasjonale guidelines for håndtering av akutt ischemisk hjerneslag

American Heart Association (AHA)/American Stroke Association (ASA) har i siste utgave av JAMA publisert sine oppdaterte behandlingsretningslinjer for akutt iskemisk hjerneslag.
I artikkelen Management of Patients With Acute Ischemic Stroke har forfatterne også vurdert hvilket kunnskapsgrunnlag som finnes for de ulike anbefalinger.
I desember i 2018 publiserte BMJ Best Practice en mye mer omfattende gjennomgang der man også kan finne ulike nasjonale retningslinjer, i tillegg til mye annet interessant stoff.

Se hele gjennomgangen her: BMJ Best Practice

Loading