Høringsuttale; Nasjonal veileder for akutthjelpere

I oppdragsdokumentene for 2018 har Helse og omsorgsdepartementet gitt helsedirektoratet og de regionale helseforetakene i oppdrag å samarbeide med kommunene om å etablere en ordning for opplæring og bruk av akutthjelpere. Oppdraget er en oppfølging av anbefalingene fra Akuttutvalget (NOU 2015:17 Først og fremst).

Utkast til nasjonal veileder ble sendt til ekstern høring i sommer, med høringsfrist 16. september 2019.

Nasjonal veileder for akutthjelpere.

KoKom høringsuttalelse.

Loading