Har du mottatt en SMS fra oss?

KoKom gjennomfører i disse dager en undersøkelse blant de som har vært i kontakt med 113. Undersøkelsen er i to deler; en SMS-undersøkelse og et intervju på telefon.

Gjennom denne undersøkelsen ønsker vi å få vite mer om hvordan det oppleves å være innringer til 113. Det er viktig for oss å lytte til brukernes perspektiv og bruke det for å bli bedre.

Kunnskap om hvordan dere opplevde kontakten med 113 kan brukes til å utvikle AMK, for eksempel til å kommunisere bedre og mer presist. Målet er å yte en enda bedre tjeneste til de som trenger det.

Vi vil derfor sende ut en SMS til et utvalg innringere til 113 i Helse Bergen ila det siste halvår.

I SMS-en blir du bedt om å svare på hvordan du opplevde samtalen med 113. Vi ønsker en tilbakemelding på hvordan du som innringer ble møtt og ivaretatt i samtalen. Du vil også få spørsmål om vi kan kontakte deg for mer informasjon.

Hva skjer hvis jeg takker ja til deltakelse?
Vi vil kontakte et tilfeldig utvalg av de som har takket ja til deltakelse. Vi vil kun stille deg spørsmål om hvordan du som innringer opplevde å snakke med AMK-operatøren. Vi vil IKKE spørre om selve hendelsen det ble ringt om, pasienten som var involvert eller utfallet av det som skjedde. Eksempel på spørsmål vi vil stille er: Opplevde du at du ble ivaretatt? Følte du deg hørt? Hvilke forventninger hadde du til samtalen? Hvordan har du hatt det i ettertid? Er det noe du skulle ønske at operatøren sa til deg før dere avsluttet samtalen? 

Målet er å finne ut hvordan AMK-operatørene best kan ivareta innringer slik at selve samtalen oppleves som trygg, og innringer sitter igjen med en god følelse i ettertid.

Vi vil ikke kunne intervjue samtlige som svarer bekreftende på SMS-en, men vi er svært takknemlige for alle som tar seg tid til å svare.

For spørsmål om prosjektet, kontakt Kokom på e-post: post@kokom.no

Loading