Forsvarlig pasientbehandling uten IKT i AMK-sentralene?

Helsetilsynet har gjort en kartlegging av kritiske system, risikovurderinger og nødrutiner for IKT-system ved 17 virksomheter i spesialisthelsetjenesten. 13 av virksomhetene (75 %) har egen AMK-sentral. Dersom AMK-sentralen mister tilgang til 113 og sentrale IKT-system, har 12 av virksomhetene avtale om overføring av AMK-funksjon til annen AMK i regionen. Alle AMK-sentralene har øvd på nødrutinene for de mest sentrale systemene sine. De fleste øvelsene er gjort mens kartleggingen pågikk. Helsetilsynet vet ikke om dette skyldes at de har rutine for å øve så ofte eller om denne kartleggingen utløste øvingene.

Kartleggingen viser videre at systemsvikt i noen regioner kan ramme alle AMK-er i regionen samtidig, og at det ikke finnes formelle avtaler om støtte fra AMK-er i andre regioner. Les mer om AMK og IKT-bortfall i  helsetilsynet rapport  Forsvarlig pasientbehandling uten IKT?  her

Forsvarlig pasientbehandling uten IKT? Risikovurderinger, nødrutiner og forbedringsarbeid ved 17 sykehus. Rapport fra helsetilsynet 2/2021

Loading