Nye kapitler i KoKoms bokprosjekt

Nye kapitler i boken «Helsehjelp via telefon – kunsten å kommunisere»

Det er nå publisert følgende nye kapitler;

  • Grunnleggende kunnskap (Den akuttmedisinske kjede – Medisinsk nødmeldetjeneste og Triagesystemer og beslutningsstøtte)
  • Kommunikativ strategi og samtaleteknikker
  • Kommunikasjon med minoritetsspråklige innringere
  • Ordliste

Boken er under arbeid, men på bakgrunn av at innhold etterspørres publiseres kapitler underveis, selv om det kan virke noe uryddig i en overgang.

Flere kapitler er under ferdigstillelse.

Innspill ønskes og kan sendes til post@kokom.no.

Loading