Evaluering av webinar 25.03.21

Torsdag 25.03.21 holdt KoKom og NKM sitt andre felles webinar. Det var registrert 241 påmeldte. Dessverre var det færre som gav tilbakemelding denne gang, og vi endte med en svarprosent på 12. På spørsmålet om deltakerne synes webinaret var hhv interessant og nyttig var score hhv 8,2 og 7,9 (skala 1.10, hvor 10 er best). På spørsmålet om det er ønskelig med flere slike webinar, noen få litt lengre innlegg var svaret JA (93% av de som har svart syntes denne måten var grei). På spørsmål om ønskede tema fremover kom disse på topp:

  • Telefonhåndtering i forhold til skader, spesielt bruddmistanke armer og bein
  • Det juridiske rundt konferering
  • Meldeplikt, og hensiktsmessige måter å gjøre dette på
  • Kommunikasjonsverktøy
  • Rus og ulike rusmidler
  • Case med lydlogg for kommunikasjon med både barn og eldre.

Les evalueringen

Se Webinaret helt eller oppdelt her: Webinar Kokom og NKLM

Loading