Akutthjelperapplikasjonen i Stortingets spørretime

I dugnaden Sammen redder vi liv, er et av delprosjektene «Frivillige organisasjoner som akutthjelpere», som ledes av Norsk Folkehjelp. Prosjektet skal utarbeide løsninger for bruk, varsling, kommunikasjon og opplæring av akutthjelpere fra frivillige organisasjoner. Norsk Folkehjelp har rapportert om vanskeligheter med fremdriften i prosjektet, og for å forsøke å gjøre noe med det, er det i Stortingets spørretime stilt spørsmål til helseminister Bent Høie av stortingsrepresentant Tuva Moflag (A). Hennes spørsmål den 24/3 var: «Hvordan vil statsråden sikre at prosjektet «Frivillige organisasjoner som akutthjelpere» får implementert akutthjelperapplikasjonen, slik at tusenvis av frivillige kan bidra til å redde liv?»
Høie viste i sitt svar til at akutthjelperordningen er regulert i Akuttmedisinforskriften §5, der det står at kommunene og de regionale helseforetakene kan inngå avtale om bistand fra akutthjelpere som del av sin akuttmedisinske beredskap. Han sa videre at det foreligger god dokumentasjon på at akutthjelpere kan bidra til å øke overlevelsen ved tidskritiske akuttmedisinske tilstander utenfor sykehus. Høie pekte på pandemien som noe av grunnen til den trege fremdriften, og han kunne ikke sette noen dato på når det forventet at applikasjonen er på plass. Men han la til grunn at Helse Sør-Øst finner en snarlig løsning for dette og prioriterer dette når det er mulig. Lenke til Ordinær spørretime i Stortinget onsdag 24. mars.

Tekst: Emil Iversen

Loading