Evaluering av trippelvarsling – sjekkliste til bruk for alle nødetater

I forbindelse med innføringen av «Nasjonal trippelvarslingsprosedyre mellom nødmeldesentralene» har KoKom utarbeidet et verktøy for å evaluere disse nødsamtalene. Sjekklisten skal fange opp om operatøren har jobbet riktig ved bruk av det aktuelle trippelvarslingskortet. I tillegg vil man få en evaluering av rådgivning, respons, kommunikasjon og refleksjon/forbedringspotensial. Verktøyet med tilhørende veileder er utarbeidet for bruk i AMK, men er tilpasset slik at det kan brukes av alle nødetatene involvert i trippelvarsling. Tilbakemeldinger ønskes og kan sendes til post@kokom.no. Tekst: Vebeke Realfsen

Loading