NAKOS har i samarbeid med NKLM utarbeidet Kartlegging av den akuttmedisinske kjeden.

Rapporten er utført på bestilling fra Helsedirektoratet, og er et samarbeidsprosjekt mellom NAKOS og NKLM. Bestillingen var en såkalt trendanalyse av den akuttmedisinske kjeden: ambulansetjenesten, AMK-sentralene, akuttmottakene, legevaktene og legevaktsentralene. Det er aldri før blitt laget en oversikt over en samlet status av de akuttmedisinske tjenestene. Denne rapporten er derfor i første omgang en kartlegging av den akuttmedisinske kjeden. Ved gjentagelse av datainnsamling vil en kunne etablere en trendanalyse. Rapporten bygger på data samlet inn gjennom en elektronisk spørreundersøkelse som ble sendt ut høsten 2018 til ledere i ambulansetjenesten, AMK-sentraler, akuttmottak, legevakter og legevaktsentraler. I tillegg brukes statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norsk pasientregister (NPR). Hovedtemaene for spørsmålene dreide seg om organisering, rekruttering, kompetanse og veiledere. Akuttmedisinforskriften er brukt som et utgangspunkt for flere av spørsmålene.

Du vil finne mange interessante fakta i denne rapporten som fremskriving av oppdragmengder, responstider, rekruttering og opplæring for å nevne noe.

Hele kjeden som inkluderer såvel spesialist- som primærhelsetjenesten er beskrevet i kartleggingen.

For nedlasting se til www.nakos.no

Loading

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *