Etablering av HELI-SAMV talegrupper i Nødnett

Landinger for 339 skvadronen og politiet kan ofte være tidskritiske og det vil ikke være naturlig

å sette opp kommunikasjon med disse enhetene via deres kommunikasjonsledd. Det er et

uttrykt ønske fra både forsvaret og politihelikoptertjenesten om å ha en direkte

kommunikasjonsmulighet med LA-koordinator ved AMK-LA Oslo og de andre AMK-LA sentralene rundt om i landet.

Les mer her

Loading