COVID-19: psykisk helse og vold i hjemmet – påvirkning på nødmeldetjenesten og hjelpetelefoner

En samlet gjennomgang av publisert materiale viser at Covid-19 pandemien har påvirket både nødmeldetjenesten og hjelpetelefoner i hele Europa. Både økning og reduksjon i antallet henvendelser kan gi grunn til bekymring. Mange land har iverksatt spesielle tiltak under nedstenging for å sikre fortsatt tilgang til hjelp. Dette inkluderer etablering av nye hjelpelinjer, bruk av chat, bevissthetskampanjer, endring av måten folk kan få tilgang til hjelp og å øke kapasiteten til eksisterende tjenester.

Les mer om de ulike landenes erfaringer.

 

Tekst: Vibeke Realfsen

Loading