Videoløsning i AMK og LVS

«Det gjennomføres i disse dager en pilot med bruk av innringers mobilkamera for overføring av video av pasient/skadested til AMK eller legevaktsentral (se NTB-sak). Jørgen Hauge Skogmo ved AMK Oslo, som er initiativtager til løsningen, sier at prosjektet allerede har vist seg å være svært nyttig under en rekke nødsamtaler. Løsningen er utviklet i samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA), AMK Oslo og Helsedirektoratet. Foreløpig testes løsningen ut ved AMK Oslo, AMK Bergen, LVS i Voss og LVS i Sandnes, men flere sentraler vil snart være i gang. Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett (HDO) koordinerer prosjektet i AMK-sentralene, mens Hdir koordinerer i legevaktsentralene.
KoKom deltar i en arbeidsgruppe sammen med NAKOS og SNLA som skal evaluere og forske på videobruken. Arbeidsgruppen bruker blant annet fokusgruppeintervjuer med de ansatte og spørreskjemaer som verktøy i arbeidet. Det skal lages en rapport som sammenfatter funnene, i tillegg til at det planlegges publisering av vitenskapelige artikler basert på deler av funnene.

Tekst: Emil Iversen

Loading