Oppdaterte verktøy for vurdering av skade hos eldre

Det er vanlig med både skader, ikke minst etter fall, og akutt sykdom hos eldre. Utfordringen er at dette ofte arter seg annerledes enn hos yngre voksne, og at det derfor kan være vanskelig å oppdage alvorlig sykdom og skade i denne aldersgruppen. Fall kan godt være det første tegnet på sykdom.
Nå foreligger det oppdatert beslutningsstøtteverktøy som kan være nyttig å kjenne til. Du finner mer info her på nettsidene til NKT-Taume

 

Loading