Nedstenging kan ha redusert tusenvis av Corona-dødsfall i Europa

En fersk studie fra Imperial College London antyder at de infeksjonsreduserende tiltak som har vært innført i mange europeiske land kan ha forebygget mange tusen dødsfall grunnet Corona.

Tiltakene i de 11 landene som er med i studien kan ha spart mellom 21,000 og 120,000 dødsfall ved utgangen av mars ifølge modellen man har benyttet.

Les hele artikkelen (med mange interessante grafer)

Loading