Nasjonalt Webinar for AMK og LV sentraler 2020

KoKom og NKLM inviterer til

Webinar for AMK og LV-sentraler

torsdag 19.11.20 kl. 12:00 – 13:00

Her får du høre om aktuelle prosjekter med særlig relevans for arbeidet i AMK og LV-sentraler. Det blir korte og poengterte innlegg.
Det vil være mulig å kommentere og stille spørsmål skriftlig under innleggene via chat. Spørsmål besvares på slutten av webinaret,
og blir også oppsummert i epost til de registrerte deltagerne og på hjemmesidene til KoKom og NKLM i etterkant.

Webinaret gjennomføres via Teams og alle påmeldte vil få lenke og praktisk informasjon tilsendt i forkant.

Foreløpig program

  • Prosjekt «Video i AMK / LVS»
  • Ny «verktøykasse» for bedre kommunikasjon i medisinsk nødmeldetjeneste
  • Oppdatert lydloggskjema tilrettelagt for LVS
  • Håndtering av oppdrag ved psykiatriske problemstillinger
  • Kompetanse i nødmeldetjenesten
  • Covid-19: Planlegging for opp-/nedjustering av tiltak i LVS/LV
  • Eldre i den akuttmedisinske kjeden
  • Legevaktindeks
  • Prosjekt «Utrykning på LV»

Webinaret er gratis, men du må melde deg på innen kl.: 09:00 den 19. nov, webinardagen.

Påmelding gjøres via denne linken:  https://forms.gle/XQFtuu4GV9H6yn5i8

 

Loading