Hvordan kan nødmeldetjenesten best mulig ivareta personer som sliter psykisk?

Nødmeldetjenesten har til enhver tid et stort antall henvendelser fra personer som sliter psykisk. I forbindelse med korona-pandemien er det naturlig å tro at mange vil oppleve økte psykiske belastninger.
KoKom har et pågående prosjekt med temaet «Psykiatri i nødmeldetjenesten» og ønsker å dele en presentasjon med oppdatert kunnskap om temaet.

«Suicidalitet og samtale med personer som har selvmordstanker» er overskriften på presentasjonen Julia Hagen, postdoktor ved Institutt for psykisk helse, NTNU, holdt på prehospitale fagdager i Midt-Norge 05.03.20. «Suicidalitet er relasjonell og utvikles og påvirkes i samspill med andre, inklusive fagfolk de møter. Dermed har det stor betydning hvordan de blir møtt.» sier Hagen og kommer i med konkrete innspill fra både nyere forskning og praksis.

Tekst: Vibeke Realfsen

Loading