Hva er effekten av at alle i sykehus skulle bruke munnbind?

Det har ikke vært uvanlig å se mennesker, ofte med asiatisk bakgrunn, benytte munnbind i forbindelse med reiser. Den smittebeskyttende effekten av munnbind er jo minimal for den som har munnbindet på, men likevel er det noen som mener at munnbindet kan ha en viktig signaleffekt. Dette er tema i en artikkel som nylig ble publisert i New England Journal of Medicine.

En av konklusjonene er dog at det ikke er munnbindet i seg selv som er avgjørende, men at vi husker på de andre infeksjonsforebyggende tiltak som er effektive.

Rådet for norske forhold er derfor (selvsagt) å følge med på de anbefalingen som Folkehelseinstituttet fortløpende gir!

Loading