Hjertestansregisteret har oppdatert Definisjonskatalogen for datapunkt/ kvalitetsindikatorer.

Formålet med Hjertestansregisteret er å måle kvalitet på helsehjelpen til personer som rammes av plutselig uventet hjertestans. Registeret skal brukes til kvalitetsforbedring, utvikling, styring og planlegging av helsetjenester rettet mot personer med hjertestans, samt overvåkning av nye tilfeller og forekomst av hjertestans i befolkningen. Registeret har også som mål at opplysningene skal bidra til forebyggende arbeid og forskning.

Hjertestansregisteret ønsker å samle data fra alle landets AMK sentraler, ambulansetjenester og sykehus. Alle ambulansetjenester, de fleste AMK sentraler og sykehus leverer data til hjertestansregisteret.

Det har nå vært en revisjon av datapunktene i Hjertestansregisteret som er relevante for AMK.  Endringene består av nye og forbedrede punkter.

De nye datapunktene omhandler:

  • Om lege i vakt rykker ved varsling fra AMK.
  • Om andre ressurser er varslet enn ambulanse, luftambulanse eller lege i vakt, som for eksempel hjemmesykepleier, akutthjelper, beredskapsgrupper, helsepersonell utenom vakt eller publikum.
  • Om det er spurt om pasienten er våken innenfor gitt tidsramme.
  • Om det er spurt om pasienter puster normalt innenfor gitt tidsramme.
  • Om det er avklart om det er en hjertestarter i nærheten i løpet av samtalen.

Fra tidligere er det samlet data relatert til tid gjenkjent hjertestans og tid til oppstart av HLR, fra de AMK som samler datapunkter ved hjelp av lydlogg.

De nye datapunktene har som hensikt til å samle mer målrettede data fra AMK og AMK sitt arbeid, som kan brukes i kvalitetsforbedringsarbeid lokalt.

For mer informasjon vedrørende Hjertestansregisteret ta kontakt på: hjertestansregister@nakos.no

Loading