Gladmelding:

Giftinformasjonen skal forbli åpne hele døgnet!
De skal få fortsette med å gjøre det de kan for at bla. nødmeldtjensten skal kunne ha de beste forutsetninger for å få støtte til riktig råd, tiltak og behandling for disse pasientene.

Folkehelseinstituttet har på grunn av kraftige budsjettkutt vært nødt til å vurdere alle deler av virksomheten. Dette kunne ført til en nattestengt Giftinformasjon.

Det er et tydelig behov for Giftinformasjonen hele døgnet, og spisskompetansen de innehar er viktig for pasientene og alt helsepersonell.

Toppledelsen har derfor besluttet at Giftinformasjonen skal forbli åpen hele døgnet.

Loading