Det advares om «stille hypoksemi»!

Luftambulanseavdelingen ved OUS deler verdifulle erfaringer med primærhelsetjenesten i notatet «COVID-19 – den stille faren”. Dette er en vekker både for AMK og legevaktsentraler om hvordan de relativt få smittede som ender opp med alvorlig lungesvikt kan fremstå som forbausende lite allmennpåvirket! Vi vet fra håndteringen av traumepasienter at vi dessverre ofte overser den enkle undersøkelsen det er å telle respirasjonsfrekvens. Les mer på NAKOS sin hjemmeside

Loading