Brukerundersøkelse om Nødnett

Til brukere av Nødnett

I samarbeid med Helsedirektoratet og Politiet gjennomfører Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) nå en nasjonal brukerundersøkelse for å få tilbakemeldinger på hvordan Nødnett oppleves i bruk. Undersøkelsen går til alle brukere av Nødnett i hele landet, og resultatene fra undersøkelsen vil brukes til å belyse gevinster med Nødnett, og kartlegge forbedringsmuligheter.

Det vil ta 8-10 minutter å besvare undersøkelsen. 

Dine svar kan ikke kobles til ditt navn eller din e-postadresse, og alle svar vil behandles fortrolig. Vi oppfordrer deg til å ikke skrive identifiserende opplysninger i kommentarfeltene.

Du kommer i gang med spørsmålene ved å klikke på denne lenken

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=9P2JVGRD961N  

Svarfrist for undersøkelsen er onsdag 15. mai 2019.

Tusen takk for at du deltar! Din tilbakemelding er viktig for oss.

 

Spørsmål vedrørende undersøkelsen kan rettes til:
Matilde Brown Megård
e-post: matilde.brown.megard@dsb.no
Tlf: 916 44 730

Med vennlig hilsen
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Loading