Ambulanse

Hjem/Tag:Ambulanse

Psykisk syke får egen ambulanse

Vestre Viken har startet en psykiatriambulanse som skal gi økt trygghet for pasientene. Mandag denne uken markerte helseforetaket Vestre Viken oppstart av psykiatriambulanse. Det er en del av prosjektet «Trygg og god transport av psykisk ustabile pasienter». Gjennom prosjektet ønsker man å se om bruken av en egen ambulanse gir et bedre tilbud og trygghet

Ordfører: – Staten får oss til å betale for en jobb de skulle gjort

Ordfører i Kautokeino Johan Vasara mener at staten har i det skjulte brukt hans kommune som nødtelefon for samisktalende. – Å nesten i det skjulte bruke Kautokeinos helse- og omsorgstjeneste til å yte nødtelefontjenester er på ingen måte akseptabelt, sier en lettere irritert ordfører til NRK. Sammen med Karasjoks ordfører, Svein Atle Somby, har Kautokeinos

Krav om responstid for ambulanser bør forskriftsfestes

Ambulanseforbundet ønsker sterkere forpliktelser om hvor raskt ambulansen skal være fremme. I det såkalte akuttutvalgets utredning om prehospitale tjenester, som ble sluppet før jul, ble det foreslått å innføre nasjonale mål om responstid for ambulansetjenesten. Utvalget anbefaler imidlertid ikke å forskriftsfeste disse målene, men tar til orde for at de skal fungere som kvalitetsindikatorer for

Tilbyr sykkelambulanse

Med sykkel kjem ambulansepersonell fram der bilen må gje tapt, som på festivalar, sportsarrangement eller andre stader det er samla mange menneske. Sykkelambulansen er ei ny teneste arrangørar no kan leie av Helse Fonna. Torsdag viste Helse Fonna fram dei nye sykkelambulansane. Både ambulansepersonell og sykkel var godt synleg, uniformert i ambulansen sin gule farge.

Reagerer sterkt på bonus

– Det manglar ikkje hol å putte bonuspengane til ambulansetoppane i. Her held vi til i brakker og må sove i bråk. Dette fortel ambulansesjåførane Hogne Grebstad og Torgeir Raknes ved Volda sjukehus. – Basen vår har vore på flyttefot ikkje mindre enn åtte gonger, før vi hamna på brakke- riggen der vi no held

«Endringen vil innebære en reduksjon i beredskap på 1-2 prosent»

Nordlandssykehuset tar nå til motmæle mot kritikken. Tillitsvalgte har reagert kraftig på at Nordlandssykehuset har vedtatt å kutte i beredskapen i ambulansetjensten. I en pressemelding gjør sykehusets kommunikasjonssjef Randi Angelsen rede for ambulansetjenestens beredskap etter vedtak i styret 24. mars: "Ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset har et overtidsbudsjett på drøyt 10 millioner. I 2014 utgjorde benyttet overtid