Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
skal bidra til å utvikle og sikre høy kompetanse og likeverdig kvalitet i den medisinske
nødmeldetjenesten i hele landet, uavhengig av geografi og rolle i helsetjenestene.

Håndbok for redningstjenesten

By |november 14th, 2018|

Håndbok for redningstjenesten nivå 1 «strategisk nivå/ system beskrivende» er endelig her.

Det er utarbeidet en overordnet håndbok for redningstjenesten  – håndboken inneholder en overordnet beskrivelse av prinsipper, regler, roller og ansvar

for de ulike etatene og organisasjonene som er sentrale aktører i redningstjenesten. Redningshåndboka er nå tilgjengelig på HRS hjemmesider.

https://www.hovedredningssentralen.no/wp-content/uploads/2018/09/Den-norske-redningstjenesten.pdf

Nivå 2, nasjonal veileder for planverk og samvirke i reningstjenesten – «operasjonelt/ faglig nivå- faglig normerende»

Nivå 3,  veiledere for taktisk nivå (savnet person, snøskred mv) kommer høsten 2018.

 

1. november 2018 – en milepæl for opprinnelsesmarkering til 11x for mobiltelefoni

By |november 1st, 2018|

 

Fra 1. november 2018 blir det trinnvis aktivering av ny funksjonalitet som gir bedre nøyaktighet på
posisjonering av samtaler fra mobiltelefoner med Android operativsystem. I denne fasen blir ikke iPhone aktivert. 
Her må man fortsatt f.eks. benytte appen «Hjelp 113» fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Teknologien kalles «Håndsettbasert posisjonering» og er basert på teknologien AML (Advanced Mobile location).
For mer info om tjenesten se:

https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Mobile_Location 
http://www.eena.org/pages/aml
https://crisisresponse.google/emergencylocationservice
https://www.apple.com/no/newsroom/2018/03/ios-11-3-is-available-today
http://nrdb.no/tjenester/

Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM), Helsedirektoratet, DSB og Politidirektoratet. 

Anbefalt lesing

By |oktober 30th, 2018|

Når det haster – prestasjoner i akuttmedisinske kommunikasjonssentraler

Janne Kristin Kjøllesdal (Helsedirektoratet), har levert sin Master oppgave ved BI. 

J.Kjøllesdal beskriver operatørenes hverdag som «en utsatt posisjon med press på seg til å ta raske avgjørelser i tidskritiske hendelser.

Ved siden av god helsefaglig innsikt hos operatørene, settes det krav til empati, tålmodighet og gode kommunikasjonsevner.»

  Kjøllesdal stilte et forskningsspørsmål: Hvordan klarer operatørene å prestere under tidspress og med press fra flere aktører?

Hennes undersøkelse fokuserer på hva operatørene selv mener kjennetegner håndtering av hendelser og i hvilke situasjoner operatørene opplever at de var på sitt beste.

Klikk på bilde for å lese hele oppgaven.

Forside oppgaven

Nasjonal veileder for Nødnett i helsetjenesten versjon 2.0.

By |september 5th, 2018|

Helsedirektoratet har sendt ut ny versjon av Nasjonal veileder for nødnett i helsetjenesten.

Veilederen skal være et verktøy for økt samhandling mellom de akuttmedisinske tjenestene ved at de skal kunne kommunisere internt og på tvers av etablerte kommune-, region- og helseforetaksgrenser i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett – Nødnett. (mer…)

Reviderer modul 6

By |august 21st, 2018|

KoKom er i samarbeid med Luftambulansetjenesten HF i ferd med å revidere Modul 6: «Koordinering og flight-following av ambulansehelikopter».

Modul 6 har til hensikt å bidra til nasjonal ensartet kompetanse, samt en ensartet, sikker og effektiv utøvelse av koordinering og flight-following av luftambulansehelikoptre.

Den nye reviderte modulen vil sette krav til opplæring og oppfølging, både for AMK-operatører og AMK-LA koordinatorer. Operatører på lokal AMK mottar henvendelse, iverksetter varsling til AMK-LA og skal ha kjennskap til ansvar, oppgaver og prosedyrer for bruk av luftambulansehelikopter. Vedkommende har derfor behov for kunnskap om ansvar og oppgaver for AMK-LA.

AMK-LA koordinatorene skal ha en mer spesifikk tilleggsopplæring innen flyoperative, medisinske og redningstekniske emner.

Den reviderte utgaven vil ferdigstilles i løpet av høsten 2018.