KoKom – Optimaliserer medisinsk nødmeldetjeneste

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) skal bidra til å utvikle og sikre høy kompetanse og likeverdig kvalitet i nødmeldetjenesten i hele landet, uavhengig av geografi og rolle i helsetjenestene.

DOKUMENTSENTER

Nettsidene til KoKom er nå under revisjon og vil bli endret og oppdatert de påfølgende ukene.

KoKoms IKT-Forum ble avholdt sammen med Ambulanseforum, på Thon Congress Gardermoen den 27. og 28. September 2017. For program og presentasjoner, se linker nedenfor.

IKT-FORUM 2017 – KONFERANSEPROGRAM
IKT-FORUM 2017 – PRESENTASJONER
AMBULANSEFORUM 2017